Training en advies

Voor betekenisvol levensbeschouwelijk onderwijs.

Destinae biedt inspiratie, advisering, deskundigheidsbevordering, scholing en begeleiding op het terrein van levensbeschouwing, diversiteit en persoonlijk-professionele identiteit in het onderwijs.

Vanuit Destinae worden workshops, (na)scholingen, trainingen en (les)materialen op het gebied van levensbeschouwing, burgerschap, diversiteit en identiteit op maat aangeboden. Ik begeleid schoolteams bij het eigen maken en verdiepen van betekenisvol levensbeschouwelijk leren - passend bij de (school)identiteit - maar ik adviseer ook schoolbesturen (in transitie) bij vraagstukken rondom diversiteit, inclusiviteit en identiteit.

Achtergrond

Myrthe Kelder Destinae

Na mijn studies aan de Universiteit van Utrecht (BSc Algemene Sociale Wetenschappen, MA Theologie en Religiewetenschappen en de educatieve masteropleiding tot eerstegraads docent Godsdienst/Levensbeschouwing) heb ik enkele jaren als docent Godsdienst, Levensbeschouwing en Ethiek gewerkt in het voortgezet én primair onderwijs. Vervolgens ben ik als ‘hogeschooldocent Identiteit’ aan een lerarenopleiding gaan werken, waar ik (aankomend) leerkrachten professionaliseer in het (vorm)geven van lessen godsdienst/levensbeschouwing, geestelijke stromingen, ethisch denken en burgerschap. Daarnaast begeleid ik hen bij de ontwikkeling van hun persoonlijke en professionele identiteit.

Ik kreeg vanuit onderwijsinstellingen en andere organisaties steeds vaker de vraag of ik iets voor hen kon betekenen vanuit mijn expertise. Sinds ik met Destinae ben gestart heb ik al mogen bijdragen aan veel waardevolle projecten.

Een impressie van mijn werkzaamheden

aves

Stichting Aves
- Als identiteitsbegeleider op protestants-christelijke en samenwerkingsscholen
- Als adviseur identiteit voor het College van Bestuur

vonkt

VONKT (voorheen Centrum voor Levensbeschouwing)
Als adviseur en trainer Identiteit:
- werkzaam binnen het leerbedrijf ‘Atelier Identiteit’- i.s.m. NHL Stenden Hogeschool – waar PABO studenten worden begeleid in het ontwikkelen van levensbeschouwelijk lesmateriaal voor het werkveld.
- betrokken bij intervisie bijeenkomsten voor samenlevingsscholen / samenwerkingsscholen
- inhoudelijk expert voor het ontwikkelen en verzorgen van o.a. workshops en trainingen voor schoolteams over uiteenlopende thema's rondom persoonlijk-professionele identiteit en levensbeschouwelijke burgerschapseducatie.

vormingsonderwijs gvo

Centrum voor Vormingsonderwijs / Protestants-Christelijk Centrum voor Godsdienstig vormingsonderwijs (PCGVO)
- Als docent: het verzorgen van een nascholings- en opleidingsaanbod voor GVO docenten rondom thema’s als wonderverhalen, levensbeschouwelijk gesprek, prentenboeken & levensbeschouwing, filosoferen met kinderen, verlieservaringen, interlevensbeschouwelijke dialoog, betekenisvol inzetten van Bijbelverhalen in de klas.
- Als intervisor: het begeleiden van intervisie bijeenkomsten van GVO docenten (intervisie, coaching)
- Als levensbeschouwelijk expert: het inhoudelijk en organisatorisch vormgeven van landelijke studiedagen voor GVO docenten.

ikos

IKOS
- Als auteur en redacteur: het ontwikkelen van (thematische) lessen Godsdienst en Levensbeschouwing voor IKOS onderwijs (gvoplein.nl/zinvolleronderwijs.nl)

kpz

KPZ
-Als hogeschooldocent Godsdienst en Levensbeschouwing aan een lerarenopleiding houd ik mij bezig met het professionaliseren van studenten en leerkrachten bij het vormgeven van lessen godsdienst/levensbeschouwing, geestelijke stromingen en burgerschapsvorming, maar ook bij het vormgeven van vieringen en rituelen op school. Ik begeleid hen tevens bij de bewustwording en ontwikkeling van hun (levensbeschouwelijke) identiteit als professional.
-Als kerndocent Identiteit binnen de masteropleiding Leren & Innoveren houd ik mij bezig de identiteit (‘het verhaal’) van organisaties, onder andere vanuit de context van verander- en innovatieprocessen. Thema’s hierbinnen vormen o.a. normatieve professionalisering, professionele identiteit, zingeving en waarden van individu en organisatie, integriteit en ethiek in organisaties.

Divers
Bij verscheidene opdrachtgevers (bijvoorbeeld Cibap (MBO), Scholierenacademie Rijksuniversiteit Groningen, verschillende stichtingsbesturen in PO en VO)
- Als inspirator: het verzorgen van inspiratiesessies, workshops of bezinningsmomenten rondom levensbeschouwelijke, maatschappelijke of identiteitsgerelateerde thema’s. Denk aan thema’s als ‘werken aan een betere wereld / duurzaamheid’, ‘vieringen en rituelen (op school)’ of ‘dialoog in de klas’.

Neem gerust contact met mij op om vrijblijvend de mogelijkheden voor samenwerking te bespreken.

Contactgegevens

logo

Destinae | Myrthe KelderLinkedIn

KvK: 70020116
crkbo

Bericht sturen

Naam:

Telefoonnummer:

E-mailadres:

Bericht: